Giáo lý đức tin

Trang giáo lý đức tin cho mọi người

Tin tức
Giáo hội toàn cầu
Vatican hài lòng về mức độ an ninh ở Cracovia

CRACROVIA. Đại tá Domenico Giani, Chỉ huy trưởng đoàn Hiến Binh Vatican, hài lòng về mức độ an ninh cho thánh lễ ngoài trời ĐTC sẽ cử hành tại Cánh đồng Lòng Thương Xót ở Cracovia, Chúa nhật 31-7-2016, để bế mạc Ngày Quốc Tế giới trẻ.

Giáo hội Việt Nam
BẢN TỔNG KẾT KHOÁ THƯỜNG HUẤN V  DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC TẠI VIỆT NAM  (03 – 16/7/2016)  Đà Lạt, Việt Nam
Tiếp nối những thành quả của Khoá Thường Huấn IV (2014), Ủy Ban Giáo Sĩ và Chủng Sinh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức Khoá Thường Huấn V với đề tài “Phúc Âm hoá và Tân Phúc Âm hoá trong bối cảnh Việt Nam với công việc đào tạo các linh mục tại Việt Nam” từ ngày 03 đến 16 tháng 7 năm 2016, tại Trung tâm tĩnh tâm K’Long, Don Bosco, Giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. 
Sự kiện